Operacija Maristra je bila osnovana z željo, da bi na območju slovenske Istre vzpostavili kakovosten in visoko konkurenčen produkt, ki bi temeljil na lokalni gastronomiji. Projekt predstavlja osnovo za mreženje deležnikov, razvoj inovativne ter celovite ponudbe lokalnih produktov in ponudbe, skupno promocijo in trženje istrske gastronomije ter turističnih storitev in spodbujanje kakovosti ponudbe.

Območje LAS Istra bo tako postalo pomembna in kakovostna gastronomska destinacija, v okviru katere imajo glavno vlogo promotorjev ponudniki lokalnih kakovostnih gastronomskih produktov, kar bo vplivalo na večje število obiskovalcev destinacije in njihovo večjo potrošnjo. Posledično se bo slednje odražalo na splošnem dvigu kakovosti ponudbe in turističnih storitev v destinaciji.

Foto: Jaka Ivančič

Rezultati operacije:

 • izdelani standardi kakovosti za šest področij (načrt upravljanja standardov kakovosti, CGP standardov kakovosti in material za označevanje dobitnikov znaka kakovosti, ocenjevanje in monitoring gastronomskih ponudnikov),
 • izobraževanja za turistične ponudnike,
 • vsebinsko obogateni programi prireditev,
 • promocijski dogodki za pospeševanje prodaje in promocije morskih in drugih gastronomskih zakladov Istre,
 • letni koledar prireditev na območju vseh obalnih občin,
 • foto in video material za promocijo dogodkov in prireditev,
 • promocija gastronomije Istre z vinsko kraljico slovenske Istre,
 • foto in video material za promocijo in trženje gastronomske in turistične ponudbe,
 • promocija gastronomskih prireditev na jumbo plakatih,
 • oglaševalske akcije za promocijo in trženje gastronomske in turistične ponudbe (oglaševanje na spletnih straneh, družabnih omrežjih, v tiskanih medijih),
 • gostovanje turističnih novinarjev in predstavnikov turističnih agencij in tour operaterejv,
 • gastronomski katalog in gastronomski zemljevid (v tiskani in digitalni obliki),
 • gastronomski blog,
 • zeleni turistični programi z morsko kulinarično ponudbo,
 • promocijski material za skupno promocijo znamke »darovi slovenskega morja«.

V okviru operacije sta nastala dva zelena turistična programa z morsko-kulinarično ponudbo:

Pohodna pot: Padna-dolina Dragonje-soline

Okusi in biseri mest ob morju


Vodilni partner: Mestna občina Koper

Partnerji operacije: Občina Piran, Občina Ankaran, Turistično združenje Izola g.i.z., Društvo vinogradnikov slovenske Istre

Vir financiranja: Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo

Spletna stran Evropske komisije, namenjena Evropskemu skladu za pomorstvo in ribištvo