Gastronomski zakladi Istre in morja (MARISTRA)

Vodilni partner: Mestna občina Koper
Partnerji operacije: Občina Piran, Občina Ankaran, Turistično združenje Izola g.i.z., Društvo vinogradnikov slovenske Istre
Vir financiranja: Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo

Operacija Maristra je bila osnovana z željo, da bi na območju slovenske Istre vzpostavili kakovosten in visoko konkurenčen produkt, ki bi temeljil na lokalni gastronomiji. VEČ O PROJEKTU


Nadgradnja kulturne in rekreacijske integracije podeželja obalnih občin (UŽIVAJMO PODEŽELJE II)

Vodilni partner: Občina Piran
Partnerji operacije: Občina Izola, Mestna občina Koper, Občina Ankaran, Turistično združenje Portorož g.i.z.
Vir financiranja: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Namen operacije je ustvarjanje pogojev za nadgradnjo in razvoj kulturne ter rekreacijske integracije podeželja obalnih občin. VEČ O PROJEKTU


Oživimo podeželje

Vodilni partner: Mestna občina Koper
Partnerji operacije: Občina Izola, Občina Ankaran, Kolesarska mreža Obala - Društvo za kolesarsko zagovorništvo

Vir financiranja: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Namen operacije je dolgoročni trajnostni razvoj rekreacijskega turizma na obali in podeželju obalnih občin z integracijo kulturne in naravne dediščine ter rekreacijske infrastrukture na obali in zaledju. VEČ O PROJEKTU