Namen operacije je dolgoročni trajnostni razvoj rekreacijskega turizma na obali in podeželju obalnih občin z integracijo kulturne in naravne dediščine ter rekreacijske infrastrukture na obali in zaledju.

Rekreacijsko infrastrukturo želimo nadgraditi z namenom koherentnega razvoja podeželja in obale ob sočasnem trajnostnem odnosu do naravne in kulturne dediščine. Prebivalcem zaledja želimo ponuditi in omogočiti razvoj dejavnosti, ki bodo zagotavljale trajna delovna mesta in odpirala nove zaposlitvene možnosti ter pozitivno vplivale na dvig kvalitete življenja prebivalcev na podeželju.

Z inovativnimi pristopi bomo prispevali k preusmerjanju obiskovalcev iz obalnega pasu v zaledje, ter h krepitvi povezav in vzpostavljanju novega partnerskega povezovanja med razvojnimi deležniki in partnerji urbanega in ruralnega okolja obalnih občin. 

 

Rezultati operacije:

 

 • Vzpostavljen sistem trajnostnega upravljanja območja
 • Trajnostno upravljanje s krajinskim parkom Debeli rtič
 • Urejene, očiščene in vzdrževane pohodne in druge tematske poti na širšem območju Kraškega roba
 • Obnovljenih 140 plezalnih smeri
 • Predstavitev lokalnih ponudnikov
 • Izvedenih nastopi lokalnih društev/kulturnih/skupin
 • Tematske nagradne igre
 • Kolesarski izlet z ogledom lokalnih znamenitosti
 • Vključitev zainteresiranih ponudnikov nastanitev v promocijske aktivnosti projekta
 • Izdelan promocijski material rekreacijske infrastrukture širšega območja Kraškega roba
 • Zemljevid Slovenske Istre z označenimi tematskimi potmi
 • Izveden ciklus izobraževanj za ponudnike kolesarjem prijaznih storitev
 • Vzpostavljen sistem trajnostnega upravljanja območja
 • Vzpostavljen sistem trajnostnega upravljanja širšega območja Kraškega roba
 • Trajnostno upravljanje s krajinskim parkom Debeli rtič
 • Izvedena študijska tura za 5-7 novinarjev/spletnih vplivnežev/agentov iz Slovenije in tujih držav
 • Izvedena 2 dnevna strokovna ekskurzija za ponudnike kolesarjem prijaznih storitev
 • Oglaševalske akcije za promocijo gastronomije in rekreacijske infrastrukture širšega območja Kraškega roba (oglaševanje na spletnih straneh, družabnih omrežjih, jumbo plakati, foto in video material)

 

Vodilni partner: Mestna občina Koper

Partnerji operacije: Občina Izola, Občina Ankaran, Kolesarska mreža Obala - Društvo za kolesarsko zagovorništvo

Vir financiranja: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Program razvoj podeželja