Raziskovanje Debelega rtiča

Obsega približno 800 metrov obale na skrajnem zahodnem delu polotoka in vključuje rob ter stene klifa, teraso ob vznožju klifa in dvesto metrski pas obalnega morja. Stene klifa so visoke od 12 do 21 metrov, pogled iz vrha pa nudi slikovite prizore s prečudovitimi sončnimi zahodi. Naravni biser Debeli rtič je tudi dom številnim živalskim in rastlinskim vrstam, mnoge izmed njih so ogrožene.

Več o raziskovanju Krajinskega parka.

Širše območje Debelega rtiča je bilo razglašeno za Krajinski park junija 2018.

Debeli rtič se nahaja na skrajnem robu Ankaranskega polotoka in velja zaradi svoje geomorfološke, geološke, hidrološke, zoološke in botanične raznovrstnosti za naravno vrednost lokalnega in državnega pomena, vključen pa je tudi v evropsko omrežje posebnih varstvenih območij Natura 2000. Klif poraščajo toploljubne rastline (žuka, mali jesen), kamnito morsko dno pa zaradi plitvosti morja in dobre osvetljenosti gosti številne morske organizme. Poraščeno je z značilnimi algami ali na pesku z morsko travo cimodocejo, vmes pa se skrivajo številne živali: spužva žveplenjača, voščena morska vetrnica, ostriga, užitna klapavica, leščur, polž čokati volek, morski jež, morska kumara, mali morski pajek in druge.

Zaradi položnega prehajanja flišne brežine v morsko dno ima zelo razpotegnjen infralitoralni pas (mejno območje med morskim in kopnim okoljem), zato je to okolje nekaj posebnega v slovenskem morju. 

Debeli rtič je znan tudi po Mladinskem zdravilišču in letovišču Rdečega križa Slovenije, ki je nastalo iz zamisli o nastanku zdravilišča in letovišča za otroke leta 1955, postavljati pa so ga začeli prostovoljci.  


Za organizirane skupine po dogovoru: možnost vodenega ogleda parka Debeli rtič, ogleda slanega travnika in pokopališča školjk ter obisk EKO kmetije z degustacijo. Kontakt TIC Ankaran.

Lokacija

Pokaži pot

Mapca

lalala