Na občinski praznik je Občina Ankaran podpisala Zeleno zavezo kot enega izmed korakov k vključitvi v Zeleno shemo slovenskega turizma – Slovenia Green.

V sklopu dogodkov ob občinskem prazniku, 21. 6. 2022, je v prostorih Občine Ankaran potekal posvet o priložnostih in izzivih trajnostnega razvoja turizma v destinaciji Ankaran, ki so se ga udeležili predstavniki turistične dejavnosti v Ankaranu. Predstavljenih je bilo več tem, in sicer Zelena shema, trajnostni znaki za ponudnike in že izvedene aktivnosti destinacije za pridobitev znaka Green Destination. 

Poudarjen je bil pomen odgovornega odnosa do okolja in družbe, odgovorne rabe vode in energije, odgovornega ravnanja z odpadnimi vodami in trdimi odpadki, prilagajanja podnebnim spremembam ter trajnostne mobilnosti v občini. Udeleženci so spoznali tudi primere pozitivnih izkušenj nosilcev trajnostnega znaka ob pridobivanju okoljskega znaka. 

Posvet se je zaključil s podpisom Zelene zaveze slovenskega turizma ter sprejemom 10 trajnostnih načel, s katerimi se destinacija Ankaran zavezuje k trajnostnemu delovanju in nenehnemu prizadevanju za izboljšave:

1. »Slovenska zelena« temelji na neokrnjeni naravi in na odločenosti, da takšna tudi ostane. Tesno je vpeta v identiteto znamke I feel Slovenia, kot izkustvena obljuba, ki izraža poslanstvo slovenskega turizma »naprej z naravo« in podpira vizijo »zelene butičnosti«.

2. Zavedamo se, da uspeh turizma v Sloveniji temelji na kredibilnosti naše zelene podobe. Zeleno shemo slovenskega turizma razvijamo s ciljem, da poteka razvoj turizma v Sloveniji na trajnosten način, s prizadevanjem vseh deležnikov za odgovorno poslovanje.

3. Zagotavljamo, da v celoti izpolnjujemo pogoje, ki jih opredeljuje okoljska zakonodaja v Sloveniji, temelječa na zakonodaji Evropske unije, ob tem pa tudi globalne oziroma evropske kazalnike za destinacije in ponudnike.

4. Izpolnjujemo kriterije, kot jih opredeljujejo globalni oziroma evropski indikatorji za trajnostni management na ravni destinacij, oz. svoje odgovorno ravnanje do okolja izkazujemo s katerim od izbranih mednarodnih okoljskih znakov.

5. Znamka SLOVENIA GREEN obiskovalcem Slovenije podaja obljubo, da destinacije, turistični ponudniki in partnerji, nosilci tega znaka, delujemo po trajnostnih načelih in da smo predani nenehnemu izboljševanju trajnosti našega poslovanja.

6. Obiskovalce spodbujamo k spoštljivemu in odgovornemu odnosu do naravnega in družbenega okolja v Sloveniji.

7. Zavedamo se, da ima turizem velik vpliv na družbeno in ekonomsko podobo destinacije, zato aktivno vključujemo lokalno skupnost in razvijamo turizem, ki prinaša pozitivne rezultate za vse.

8. Prizadevamo si za sezonsko in regijsko porazdelitev turističnega obiska Slovenije in spoštujemo nosilne sposobnosti prostora. Spremljamo novosti in se zavedamo pomena uvajanja zelenih inovacij, zelenih tehnologij in trajnostne arhitekture.

9. Ker so razdalje v Sloveniji majhne, Slovenija pa je na ugodnem križišču pomembnih prometnih poti, in ker je narava vedno blizu, spodbujamo trajnostno mobilnost.

10. Želimo, da obiskovalci občutijo pokrajinsko in biotsko raznolikost Slovenije, zato si prizadevamo, da pri našem poslovanju, razvoju ponudbe in komuniciranju izpostavljamo tisto, kar je v našem okolju najbolj posebno, avtentično, z lokalnim značajem.